Författare: admin

Lycka och rikedom

Inkomst är en relativt viktig faktor för lycka, men inte lika viktigt som goda relationer. Både på individ och samhällsnivå bidrar en hög inkomst eller ett högt bnp till ökad lycka. Sambandet är tydligare när man jämför olika länders bnp än om man tittar på individens inkomstnivå. Även på individnivå bidrar ökad inkomst till ökad […]

Read More

Social samvaro och välbefinnande

Ett gott socialt samspel triggar hjärnans belöningssystem. Oxytocin frisätts och skapar ett allmänt välbefinnande och dopamin frisätts från det mesolimbiska belöningssystemet djupt inne i hjärnans vindlingar. Detta ger oss en känsla av välbehag. Även lyckade interaktioner på internet t.ex. när vi postar ett inlägg i sociala medier som blir populärt eller får stor spridning så […]

Read More

Bakteriers påverkan på hjärna, psyke och mående

Vi har ca hundra biljoner bakterier i vårt matsmältningssystem och det har visat sig att vår bakterieflora har betydelse för sjukdomar som parkinsons sjukdom och ångest, men vår tarmflora har också betydelse för hur vi mår rent psykiskt. För att studera effekten av bakterier har man bl.a. låtit labb-råttor växa upp i en helt steril […]

Read More

Städer och lycka

Enligt FN kommer nästan två tredjedelar av världens befolkning att bo i i städer år 2050 jämfört med 54 procent år 2014. Städer har många fördelar som möjlighet att koncentrera handel och utbildning. Städer gör att vi oftare kommer i kontakt med andra människor och vi har fler människor i vår omedelbara närhet. Men hur […]

Read More

Geografi och lycka

Var i världen vi bor har betydelse för hur lyckliga vi upplever oss. Norden Kanada och Australien hamnar högt när man mäter individers lyckonivå. I world happiness report 2018 kommer Finland, Norge, Danmark och Island i topp och Sverige kommer på 9:e plats. Inkomst är en av de viktigaste faktorerna när man tittar på skillnaden […]

Read More

Staters styrning av lycka

Tanken med styret är ett land är förmodligen att landet ska utvecklas, vara välmående och även styra sina medborgare till ett bra liv. Ofta fokuserar statsapparaten på arbete, sjukvård och sociala insatser d.v.s. man arbetar för att så många medborgare som möjligt ska arbeta och att det ska finnas tillgång till vård och sociala insatser […]

Read More

Lycka och gener

Forskare vid Vrije Universitet i Amsterdam har efter att analyserat dna hos 298 000 människor från hela världen konstaterat att det finns tre genvarianter som kan kopplas till lycka. Två av dessa genvarianter kan även kopplas till skillnader i depressiva symptom. En annan genvariant av betydelse är en gen som spelar roll för sinnlig njutning […]

Read More

Lycka och hjärnan

Forskare i japan har använt hjärnskanningar fr att ta reda på vilken del av hjärnan som är inblandad när vi känner lycka. Det har visat sig att personer som hamnar högt i lyckoundersökningar har mer grå materia i precuneus, en del av hjässloben som är inblandad i självreflektion och medvetande.

Read More