Samhälle med jämställt familjeliv bidrar till ökad lycka

Forskning har visat att ett relativt jämställt familjeliv bidrar till ökad lycka. Generellt är man lyckligare i länder som är mer jämställda. Detta då hur nöjd man är med familjelivet påverkar lyckonivån mer än hur nöjd man är med arbetslivet.

I en studie där man analyserat 22 länder med hjälp av frågeformulär där man bl.a. studerat hur familjeliv, arbetsliv och könsroller påverkar lyckonivån. I t.ex. de nordiska länderna där man generellt sett har en jämn arbetsfördelning inom familjen så bidrar det jämställda familjelivet till ökad lycka.

I övriga Europa var sambandet lägre mellan hur tillfredsställd man var i familjelivet och den allmänna lyckoupplevelsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *