Författare: admin

Arbete och lycka

Arbete och fritid påverkar lyckonivån. Det man har sett är att arbetslösa t.ex. generellt är olyckligare än andra. Men det kan vara svårt att se vad som är orsak och verkan och vad som bara är korrelation. Många sekundära effekter som arbetslösheten för med sig som t.ex. minskad känsla av sammanhang och minskad känsla av […]

Read More

Personlighet och lycka

Inom ett givet samhälle tenderar olika personlighetsegenskaper att förklara en stor del av variationen i människors lycka. Personlighetsdrag som emotionell stabilitet, utåtvändhet och målmedvetenhet tenderar att bidra till höjd lyckonivå.

Read More

Lycka och rikedom

Inkomst är en relativt viktig faktor för lycka, men inte lika viktigt som goda relationer. Både på individ och samhällsnivå bidrar en hög inkomst eller ett högt bnp till ökad lycka. Sambandet är tydligare när man jämför olika länders bnp än om man tittar på individens inkomstnivå. Även på individnivå bidrar ökad inkomst till ökad […]

Read More

Samhället betydelse för individers lycka

En individs lycka beror delvis på vilken slags samhälle hon lever i. Man kan konstatera att lyckonivån är högre i rika länder med låg korruption. Vidare bidrar en kultur som präglas av individualism och mellanmänsklig tillit till högre lycka generellt. Forskning har visat att ett relativt jämställt familjeliv bidrar till ökad lycka. Generellt är man […]

Read More

Social samvaro och välbefinnande

Ett gott socialt samspel triggar hjärnans belöningssystem. Oxytocin frisätts och skapar ett allmänt välbefinnande och dopamin frisätts från det mesolimbiska belöningssystemet djupt inne i hjärnans vindlingar. Detta ger oss en känsla av välbehag. Även lyckade interaktioner på internet t.ex. när vi postar ett inlägg i sociala medier som blir populärt eller får stor spridning så […]

Read More

Bakteriers påverkan på hjärna, psyke och mående

Vi har ca hundra biljoner bakterier i vårt matsmältningssystem och det har visat sig att vår bakterieflora har betydelse för sjukdomar som parkinsons sjukdom och ångest, men vår tarmflora har också betydelse för hur vi mår rent psykiskt. För att studera effekten av bakterier har man bl.a. låtit labb-råttor växa upp i en helt steril […]

Read More

Städer och lycka

Enligt FN kommer nästan två tredjedelar av världens befolkning att bo i i städer år 2050 jämfört med 54 procent år 2014. Städer har många fördelar som möjlighet att koncentrera handel och utbildning. Städer gör att vi oftare kommer i kontakt med andra människor och vi har fler människor i vår omedelbara närhet. Men hur […]

Read More