Kategori: Genetik

Lycka och gener

Forskare vid Vrije Universitet i Amsterdam har efter att analyserat dna hos 298 000 människor från hela världen konstaterat att det finns tre genvarianter som kan kopplas till lycka. Två av dessa genvarianter kan även kopplas till skillnader i depressiva symptom. En annan genvariant av betydelse är en gen som spelar roll för sinnlig njutning […]

Read More