Kategori: Geografi

Städer och lycka

Enligt FN kommer nästan två tredjedelar av världens befolkning att bo i i städer år 2050 jämfört med 54 procent år 2014. Städer har många fördelar som möjlighet att koncentrera handel och utbildning. Städer gör att vi oftare kommer i kontakt med andra människor och vi har fler människor i vår omedelbara närhet. Men hur […]

Read More

Geografi och lycka

Var i världen vi bor har betydelse för hur lyckliga vi upplever oss. Norden Kanada och Australien hamnar högt när man mäter individers lyckonivå. I world happiness report 2018 kommer Finland, Norge, Danmark och Island i topp och Sverige kommer på 9:e plats. Inkomst är en av de viktigaste faktorerna när man tittar på skillnaden […]

Read More