Kategori: pengar

Lycka och rikedom

Inkomst är en relativt viktig faktor för lycka, men inte lika viktigt som goda relationer. Både på individ och samhällsnivå bidrar en hög inkomst eller ett högt bnp till ökad lycka. Sambandet är tydligare när man jämför olika länders bnp än om man tittar på individens inkomstnivå. Även på individnivå bidrar ökad inkomst till ökad […]

Read More