Kategori: Styrning

Staters styrning av lycka

Tanken med styret är ett land är förmodligen att landet ska utvecklas, vara välmående och även styra sina medborgare till ett bra liv. Ofta fokuserar statsapparaten på arbete, sjukvård och sociala insatser d.v.s. man arbetar för att så många medborgare som möjligt ska arbeta och att det ska finnas tillgång till vård och sociala insatser […]

Read More