Kategori: Uncategorized

Lycka och rikedom

Inkomst är en relativt viktig faktor för lycka, men inte lika viktigt som goda relationer. Både på individ och samhällsnivå bidrar en hög inkomst eller ett högt bnp till ökad lycka. Sambandet är tydligare när man jämför olika länders bnp än om man tittar på individens inkomstnivå. Även på individnivå bidrar ökad inkomst till ökad […]

Read More

Bakteriers påverkan på hjärna, psyke och mående

Vi har ca hundra biljoner bakterier i vårt matsmältningssystem och det har visat sig att vår bakterieflora har betydelse för sjukdomar som parkinsons sjukdom och ångest, men vår tarmflora har också betydelse för hur vi mår rent psykiskt. För att studera effekten av bakterier har man bl.a. låtit labb-råttor växa upp i en helt steril […]

Read More

Så blir du lycklig

Lev i linje med dina värderingar och fokusera på inre mål En av tre grundbultar för ett lyckligt och harmoniskt liv är att leva i linje med sina värderingar. Det första vi behöver göra är att ta reda på vilken som är vår egen kompass, vilka värderingar vi vill leva efter så att vi klarar […]

Read More