Kategori: Variation

Variation ökar lycka

Både sådant som får oss att reagera starkt positivt och sådant som får oss att reagera starkt negativt påverkar oss med tiden allt mindre ju mer det upprepar sig. Det är ett mänskligt fenomen att svara mindre och mindre på stimuli som upprepar sig. Ett fenomen som kallas habituation. Det som en gång påverkade dig […]

Read More