Kategori: Personlighet

Personlighet och lycka

Inom ett givet samhälle tenderar olika personlighetsegenskaper att förklara en stor del av variationen i människors lycka. Personlighetsdrag som emotionell stabilitet, utåtvändhet och målmedvetenhet tenderar att bidra till höjd lyckonivå.

Read More