Personlighet och lycka

Inom ett givet samhälle tenderar olika personlighetsegenskaper att förklara en stor del av variationen i människors lycka.

Personlighetsdrag som emotionell stabilitet, utåtvändhet och målmedvetenhet tenderar att bidra till höjd lyckonivå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *