Vad är lycka?

Lycka kan dels som livstillfredsställelse (Hur nöjda vi är med våra liv), dels som emotionellt välbefinnande (Hur bra vi mår känslomässigt).

Hur lycklig en person är beror på dennes personlighet, livsvillkor, hur hon spenderar sin tid och vilket slags samhälle hon lever i.