Lyckonivå före och efter stora livshändelser

Livshändelser som arbetslöshet, giftermål, skillsmässa, att bli änka/änkling eller att få barn påverkar nivån av den självskattade lyckan. Men inte permanent utan med tiden så ändras lyckonivån oavsett händelse.

En tysk panelstudie som bygger på löpande rapporter av självskattad lycka hos personer i åldern 16–80 år visade följande mönster för lyckonivån under tiden 4 år före till 4 år efter stora livshändelser.

Intressant att motera kanske kan vara att i samband med giftermålet upplever många att den högsta nivån av självskattad lycka medan en skillsmässa inte har så stor effekt på den upplevda lyckonivån. Snarare har den upplevda lyckonivån ofta börjat stiga 1 – 2 år före en skillsmässa och fortsätter att stiga åren efter skillsmässan.

Många upplever den lägsta lyckonivån i samband med en partners död men lyckonivån stiger relativt snabbt och kan efter ett par år vara lika hög eller högre än åren före dödsfallet.

Resultaten är medelvärden från stora undersökningsgrupper och säger naturligtvis inte om en enskild individs upplevelse i samband med en viss livshändelse utan mönstret kan skilja sig mellan individer.

 

Källa: Centre for economic performance