Kategori: socialt

Samhället betydelse för individers lycka

En individs lycka beror delvis på vilken slags samhälle hon lever i. Man kan konstatera att lyckonivån är högre i rika länder med låg korruption. Vidare bidrar en kultur som präglas av individualism och mellanmänsklig tillit till högre lycka generellt. Forskning har visat att ett relativt jämställt familjeliv bidrar till ökad lycka. Generellt är man […]

Read More

Social samvaro och välbefinnande

Ett gott socialt samspel triggar hjärnans belöningssystem. Oxytocin frisätts och skapar ett allmänt välbefinnande och dopamin frisätts från det mesolimbiska belöningssystemet djupt inne i hjärnans vindlingar. Detta ger oss en känsla av välbehag. Även lyckade interaktioner på internet t.ex. när vi postar ett inlägg i sociala medier som blir populärt eller får stor spridning så […]

Read More