Geografi och lycka

Var i världen vi bor har betydelse för hur lyckliga vi upplever oss. Norden Kanada och Australien hamnar högt när man mäter individers lyckonivå.
I world happiness report 2018 kommer Finland, Norge, Danmark och Island i topp och Sverige kommer på 9:e plats.
Inkomst är en av de viktigaste faktorerna när man tittar på skillnaden mellan länder. Inkomstnivån i de länder med högst skattad lycka är 25 gånger så hög som i de länder med lägst skattad lycka. Att ens materiella basbehov är tillgodosedda är en grundläggande förutsättning för ett bra liv.  Inkomst per capita har betydelse men är inte avgörande. Även några relativt fattiga länder i latinamerika hamnar högt.
USA har under det senaste decenniet halkat ner från plats 3 till plats 18. Något som antas bero på försämrat socialt skyddsnät, växande klyftor och ökad korruption.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *