Lycka och rikedom

Inkomst är en relativt viktig faktor för lycka, men inte lika viktigt som goda relationer.

Både på individ och samhällsnivå bidrar en hög inkomst eller ett högt bnp till ökad lycka. Sambandet är tydligare när man jämför olika länders bnp än om man tittar på individens inkomstnivå.

Även på individnivå bidrar ökad inkomst till ökad lycka, upp till en viss gräns. Även den som tjänar över genomsnittet kan generellt sett bli lite lyckligare av ökad inkomst, men över en viss inkomst avtar sambandet.

när man I en studie vid Princetonuniversitetet 2010 på nästan en halv miljon amerikaner konstaterade man att den genomsnittliga lyckonivån hos personer som tjänade motsvarande minst 650 000 kronor om året inte påverkades om de fick en högre inkomst.

Men det är också vad vi gör med våra pengar som påverkar om de ger oss mer lycka eller inte.

Att lägga pengar på upplevelser ger mer lyckokänslor än om vi lägger våra pengar på prylar. Skälet är att upplevelser ofta innebär gemenskap med andra, medan det materiella oftast är sådant vi ska njuta av ensamma. Det stämmer också överens med forskning från College of business vid Stony Brook University som visade på att ensamupplevelser inte gav högre lyckonivå än en ny pryl.

Även en stor engångssumma kan bidra till ökad lycka, inte bara för stunden utan åtminstone ett antal år efter vinsten.

I en studie från Stockholms universitet har man undersökt lotterivinnare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *