Bakteriers påverkan på hjärna, psyke och mående

Vi har ca hundra biljoner bakterier i vårt matsmältningssystem och det har visat sig att vår bakterieflora har betydelse för sjukdomar som parkinsons sjukdom och ångest, men vår tarmflora har också betydelse för hur vi mår rent psykiskt.

För att studera effekten av bakterier har man bl.a. låtit labb-råttor växa upp i en helt steril miljö vilket innebär att de varit helt bakteriefria. Man fann att de bakteriefria mössen hade en större mängd stressrelaterade hormoner när de hölls fast, än möss med mikrober. När de bakteriefria mössen fick vissa bakterier ändrades deras stressreaktioner.

Även andra studier har visat hur bakterierna kan påverka vårt beteende. I en studie överförde man tarmbakterier från en orolig musstam till en bakteriefri mus från en mer äventyrlig stam – och vice versa. Resultatet blev att beteendet förändrades utifrån vilken bakterieflora de fått.

Det fanns också en skillnad i mängen BDNF-protein (brain derived neurotrophic factor) ett signalprotein som fungerar som nervtillväxtfaktor i hjärnan och påverkar nervcellernas och synapsernas överlevnad och tillväxt.

Även studier på människan har visat att olika typer av bifidobakterier och laktobaciller kan påverka humöret även hos oss. I en studie på friska försökspersoner konstaterades lägre nivåer av självupplevd oro, depression och stress hos dem som fick inta en blandning av dessa probiotikabakterier i 30 dagar än hos dem som fick placebo. Även prebiotika, ämnen som gynnar goda tarmbakterier kan också ha positiv effekt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *