Arbete och lycka

Arbete och fritid påverkar lyckonivån. Det man har sett är att arbetslösa t.ex. generellt är olyckligare än andra. Men det kan vara svårt att se vad som är orsak och verkan och vad som bara är korrelation. Många sekundära effekter som arbetslösheten för med sig som t.ex. minskad känsla av sammanhang och minskad känsla av att vara behövd som arbetslös kan ha betydelse och även känslan av att avika från normen om man lever i ett samhälle där lönearbete är normen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *