Lycka och gener

Forskare vid Vrije Universitet i Amsterdam har efter att analyserat dna hos 298 000 människor från hela världen konstaterat att det finns tre genvarianter som kan kopplas till lycka. Två av dessa genvarianter kan även kopplas till skillnader i depressiva symptom.

En annan genvariant av betydelse är en gen som spelar roll för sinnlig njutning och smärtlindring.

Forskning har också visat att det finns ett samband mellan människors psykiska mående och varianten av den gen som påverkar upptaget av seretonin. Genen som kodar för det protein som transporterar  seretonin finns i två varianter, lång respektive kort. Den kortare varianten är enligt vissa forskare kopplad till depression och har också förknippats med höga världen för emotionell instabilitet och sämre livstillfredsställelse och den är också vanligare i länder där den genomsnittliga livstillfredsställelsen är lägre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *