Staters styrning av lycka

Tanken med styret är ett land är förmodligen att landet ska utvecklas, vara välmående och även styra sina medborgare till ett bra liv. Ofta fokuserar statsapparaten på arbete, sjukvård och sociala insatser d.v.s. man arbetar för att så många medborgare som möjligt ska arbeta och att det ska finnas tillgång till vård och sociala insatser vid sjukdom eller utsatthet.

Men vissa länder har också börjat fokusera på enskilda individers välmående. I länder som Ecuador, Förenade arabemiraten, Venezuela och Bhutan har lyckoministrar tillsats. Även i den amerikanska vetenskapsakademin har man inrättat ett utskott som ska utreda hur åtgärder för att höja lyckonivån kan utveckla politiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *